VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. - vodoinstalace, topení, vybavení koupelen

Brněnská 292, 664 42 Modřice, tel.: 547 243 491, mob.: 608 470 370, e-mail: vitmakovsky@vitmakovsky.cz

Nabízené produkty
Služby
 Kontakt                                  

Brněnská 292, 664 42 Modřice

      tel.: 515 537 131
     fax: 515 537 132 


         
Provozní doba:
    Po-Pá: 7 - 15,30 hod
.
vitmakovsky@vitmakovsky.cz

 

Ekologické zplynovací kotle na dřevo            

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva ( 6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných lákem s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor
  pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita
                                                                                                 

Životní prostředí

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění..

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

 

Kotle ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS s velkým příložným prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.

Zplynovací kotle na dřevo
DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S,
DC 50S, DC 75SE, DC40SX,
ATMOS Dřevoplyn
Zplynovací kotle na dřevo
DC 20GS, DC 25GS,
DC 32GS, DC 40GS,
ATMOS Generator
 
Odtahový ventilátor
Odtahový ventilátor
Chladící smyčka
Chladící smyčka
 

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Zplynovací kotle na dřevo

Legenda k nákresu kotlů

1. Těleso kotle 14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
2. Dvířka plnící 15 Víko čistící
3. Dvířka popelníková 16 Clona
4. Ventilátor odtahový(S) 17 Táhlo roztápěcí záklopky
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 18 Teploměr
6. Ovládací panel 19 Clona topeniště
7. Bezpečnostní termostat 20 Vypínač
8. Regulační záklopka 22 Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště 23 Chladící smyčka
10. Žáruvzdorná tvarovka -u typu GS- kulový prostor L+P 24 Termostat ventilátoru
11. Těsnění - trysky 25 Výplň dvířek - Sibral
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc 26 Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13. Zatápěcí záklopka 27 Spalinový termostat

 

Rozměry DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE DC 100
A 1180 1180 1180 1180 1260 1260 1260 1260 1410 1260 1260 1380 1480 1590
B 630 770 970 970 970 770 970 970 970 970 1170 1170 1470 1180
C 590 590 590 590 670 670 670 670 670 670 670 670 770 980
D 690 872 872 872 946 946 946 946 1092 946 946 1050 1153 1260
E 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 180 180 200
F 65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 90 70 250
G 200 200 200 200 180 180 180 180 180 180 180 325 180 588
H 930 930 930 930 1000 1000 1000 1000 1137 1000 1000 1230 1100 -
CH 220 220 220 220 255 255 255 255 255 255 255 - 305 -
I 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 240 290 250
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 6/4" 2" 2" 2" 2"

 

Technická data: Typ ATMOS DC 15E DC 18S DC 22S DC 25S DC 32S DC 20GS DC 25GS DC 32GS DC 40GS DC 40SX DC 50S DC 70S DC 75SE DC 100
Rozsah výkonu (kW) 14,9 14-20 15-22 17-25 25-35 14-20 17-25 22-32 28-40 28-40 35-49 49-70 50-75 70-99
Předep. tah komína (Pa) 18 20 23 23 25 20 23 25 25 25 25 30 30 35
Max. pracovní přetlak vody (kPa) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Hmotnost kotle (kg) 284 283 319 326 370 340 430 435 484 375 431 487 700 780
Objem vody (l) 45 45 58 58 80 64 80 80 90 80 89 93 190 294
Obsah násypky (dm3) 65 66 100 100 140 87 130 130 170 140 180 180 345 400
Max. délka dřeva (mm) 330 330 530 530 530 330 530 530 530 530 730 730 1000 750
Spotř. na top. sez. (prost. metry) 15 20 22 25 35 20 25 32 40 40 48 70 75 99
Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 70-150 mm a vlhkosti 12-20%
Minimální teplota vratné vody 65 °C
Účinnosti v celém rozsahu výkonu 81 - 88 % - podle typu kotle
Třída kotle 3

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!
Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem!

 
 

Prohořívací kotle

Prohořívací kotle
Prohořívací kotle

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu klasického spalování bez ventilátoru.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva , která je ve spodní části opatřena pohyblivým roštem s podélnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu a snadné odpopelnění. Pod pohyblivým roštem je umístěn popelník pro pohodlné vybírání popela. Výkon ( primární i sekundární vzduch ) je řízen regulátorem tahu FR 124, který ovládá vzduchovou klapku umístěnou v zadní části kotle. Vrchní část kotle je opatřena v zadní části odtahovým hrdlem, se škrtící klapkou, pro připojení na komín.

Výhody kotlů na dřevo ATMOS D15, D20, D30

 • Jednoduchý kotel – jednoduchá konstrukce
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Spalování dřeva v keramickém topeništi
 • Kotel bez ventilátoru
 • Účinnost 71-83%
 • Jednoduché čištění - kotel bez trubkovnice
 • Malé rozměry a vysoká kvalita
 • Ideální jako druhý kotel ke kotli na ETO nebo zemní plyn
D15, D20, D30
Odpopelňovací posuvný rošt

D15, D20, D30

Polozplynovací kotele

Legenda k nákresu kotlů

1. Těleso kotle 11. Výplň dvířek - Sibral
2. Dvířka plnící 12. Těsnění dvířek
3. Popelník 13. Uzávěr
4. Ovládací panel 14. Žáruvzdorná tvarovka
5. Regulační klapka 15. Šoupě - regul. primárního vzduchu
6. Žáruvzdorná tvarovka - dno topeniště 16. Šoupě - regul.sekund. vzduchu
7. Žáruvzdorná tvarovka - vrchní kul. prostor 17. Clona
8. Komínová klapka 18. Chladící smyčka proti přetopení
9. Teploměr 19. Termostat na čerpadlo
10. Regulátor výkonu Honeywell Fr 124 20. Vypínač

 

ROZMĚR
TYP KOTLE
D 15 D 20 D 30
A 1150 1150 1420
B 490 690 920
C 590 590 590
D 828 828 1076
E 152 152 152
G 280 280 216
H 908 908 1168
CH 203 203 202
J 6/4" 6/4" 6/4"

 

TECHNICKÁ DATA D 15 D 20 D 30
Výkon kotle (kW) 7 - 14,5 10 - 19,5 15 - 28
Obsah násypky (l) 70 105 105
Max. délka dřeva (mm) 310 510 510
Předepsané palivo suché dřevo do 20% vlhkosti o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, průměr 60-150 mm
Hmotnost kotle (kg) 192 250 388
Předepsaný tah komína (Pa) 18 19 26
Min.teplota vratné vody 65°C
Třída kotle 1 1 1


Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Kovovýroba -  Svářecí technika -  Izolace střech -  Klimatizace - dodávka i montáž -  CNC obrábění -  Prodej a montáž žaluzií -   -   - Nářadí - 
dřevostavby