VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. - vodoinstalace, topení, vybavení koupelen

Brněnská 292, 664 42 Modřice, tel.: 547 243 491, mob.: 608 470 370, e-mail: vitmakovsky@vitmakovsky.cz

Nabízené produkty
Služby
 Kontakt                                  

Brněnská 292, 664 42 Modřice

      tel.: 515 537 131
     fax: 515 537 132 


         
Provozní doba:
    Po-Pá: 7 - 15,30 hod
.
vitmakovsky@vitmakovsky.cz

 

Kotle na pelety                    

Kolte D15P a D20P
Kolte D15P a D20P

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem ( spirálou ). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém ( dům ) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P. D20P, D30P a D45P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Kolte D14P a D21P
Kolte D14P a D21P

Výhody kotlů na pelety ATMOS

 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu - malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3
 • Dotované kotle ze SFŽP
 • Chladící smyčka proti přetopení u kotlů s možností topit dřevem bez rizika poškození kotle
 • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Automatické vybírání popela - při zabudovaném odpopelnění

Pelety

Většina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny. Novinkou, kterou ne každý zná jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Za kvalitní pelety považujeme pelety vyráběné pouze z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé pelety, které nám zaručí bezproblémový a spolehlivý chod kotle. V dnešní době se však objevují výrobci, kteří přidávají do pelet biologická pojiva pro větší pevnost, především pro pneumatickou dopravu. Tyto pelety lze spalovat, ale je nutné počítat s vetší popelnatostí a nedopalem.

Pelety lze stejným způsobem vyrábět i z tvrdého dřeva nebo ze dřeva s kůrou. Vznikají tak tmavé pelety, které se spékají a způsobují u většiny hořáků velké problémy. V  hořácích naší firmy je možné tyto pelety spalovat, ale je nutné čistit spalovací komoru hořáku jednou za den. Při spalování kvalitních pelet bez pojiv a kůry provádíme čištění spalovací komůrky hořáku jednou za 7 a 30 dní. Obdobné nebo dokonce ještě větší problémy nastávají při spalování pelet ze slámy a různých biologických odpadů, jako je makovina, cukrovarnické řízky, odpady z obilí atd. Tyto pelety obsahují vysoké množství chlóru a dusíku, a tak prudce zkracují životnost tělesa kotle, keramiky a komína. Proto vám je nemůžeme doporučit spalovat. Nejrozšířenější velikostí kvalitních dřevěných pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délce od 10 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba od 17 do19 MJ/kg podle typu paliva. Cena kvalitních pelet se dnes pohybují od výrobců, kterých je již v České republice mnoho od 3500,- do 6000,- Kč za tunu.

Pelety jsou v Čechách zatím dodávány nejčastěji v igelitových pytlích po 15 kg, nebo v žocích po 800 kg. V zahraničí, ale nově i v Čechách jsou pelety dopravovány za pomocí cisteren z kterých vám palivo natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u LTO. Je však nutné dodržet několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při pneumatické dopravě.
Především je nutné zabránit, aby nedopadaly přímo na tvrdou stěnu zásobníku, ale na plentu, která je zavěšena ve středu zásobníku od stropu. Zabezpečíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zamezíme jejich drcení na drobné pelety a prach. Důležité je však, aby pelety byly uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozpadly.

 

Používaný hořák na pelety pro kotle D14P, D15P, D20P, D21P

A25
ATMOS A25

ATMOS A25

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti 17-19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně

Pro tyto horáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 typ DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A 25 typ DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A 25 typ DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 

Používané hořáky na pelety pro kotle D30P, D45P

 

ATMOS A50
ATMOS A50

ATMOS A50 výkon 10 - 45 kW

Hořák je určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměr u  6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti 17-19 MJ.kg-1.
Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém přípa­dě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.

Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník bezhřídelový DA50 o délce 1,7 m a průměru 90 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50* o délce 1,7 m a průměru 80 mm
   
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50* o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50* o délce 4 m - rovný a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový DRA50* o délce 5 m - rovný a průměru 80 mm

Pro pelety o malých rozměrech doporučujeme u hořáku ATMOS A50 vždy použít dopravník se středovou hřídelí DRA50 - 1,7 a DRA50 - 2,5 m tak, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu. Taktéž pokud sklon dopravníku je větší než 45°.

 

 

Řez kotle D 14 P, D 21 P

D 14 P, D21 P
Řez kotle
D 14 P, D21 P
D 14 P, D21 P
Řez kotle
D 14 P, D21 P
 

Řez kotle D 15 P, D 20 P, D 30 P, D 45 P

Řez kotle D 15 P
Řez kotle
D 15 P
Řez kotle D 20 P, D 30 P, D 45 P
Řez kotle
D 20 P, D 30 P, D 45 P
 

Řez kotle

D 30 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

 

TYP D 14 P D 21 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P
A 1207 1207 1405 1405 1405 1405
B 768 768 589 652 852 1052
C 620 620 606 606 606 606
D 801 801 1040 848 848 848
E 152 152 152 152 152 152
G 215 215 211 211 211 211
H 934 934 1163 1163 1163 1163
CH 221 221 202 202 202 202
I 221 221 - - - -
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

 

 TECHNICKÁ DATA   D 14 P D 21 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P
Výkon kotle na pelety KW 4 - 14 4 - 19,5 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 13,5 - 45
Váha kotle kg 231 231 259 305 370 430
Palivo   KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY ø 6 - 8 mm (bílé pelet)
Náhradní palivo   - - SUCHÉ DŘEVO
12 - 20 %
VÝHŘEVNOST
15 - 18 MJ/kg
ø 50 - 150 mm
SUCHÉ DŘEVO
12 - 20 %
VÝHŘEVNOST
15 - 18 MJ/kg
ø 50 - 150 mm
SUCHÉ DŘEVO
12 - 20 %
VÝHŘEVNOST
15 - 18 MJ/kg
ø 50 - 150 mm
SUCHÉ DŘEVO
12 - 20 %
VÝHŘEVNOST
15 - 18 MJ/kg
ø 50 - 150 mm
Obsah násypky dm3 - - 70 70 105 140
Maximální délka dřeva mm - - 300 300 500 700
Objem vody v kotli l 56 56 65 82 91 117
Typ hořáku   ATMOS
A25
ATMOS
A25
ATMOS
A25
ATMOS
A25
ATMOS
A50
ATMOS
A50
Zásobník na pelety   EXTERNÍ - 250, 500, 1000 l
Připojovací napětí V/Hz 250 / 50 250 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Příkon kotle při startu W 1120 1120 1120 1170 535 535
Příkon kotle při provozu W 120 120 120 170 135 135

 

1 kotel ATMOS 4 zásobník na pelety (250,500 a 1000 l)
2 hořák na pelety ATMOS A25 5 noha dopravníku
3 dopravník ATMOS DA1500 - 1,5m 6 dvířka
 

Automatický odvod popela pro kotle DxxP

Automatické vybírání popela z tělesa kotle

Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.
 

Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 12 hodinách, po 3 hodinách nebo po 1 hodinně, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.


Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D14P, D21P, D15P, D20P, D30P a D45P.

 

Odpopelňovací zařízení - bez přídavného popelníku

     
  Pro kotle D14P, D21P        
  Pro kotle D15P, D20P         
  Pro kotle D30P         
  Pro kotel D45P                          

 

Přídavné popelníky - nutné příslušenství (červený)

     
  Malý - objem 28 l      
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D15P, D20P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybírání popela jednou za 7 - 30 dní.
 
  Střední - objem 68 l       
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D15P, D20P, D30P, D45P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybíránípopela jednou za
14 - 30 dní.
 
  Velký - objem 135 l      
Doporučená velikost pro kotle D45P při spalování pelet s větší popelnatostí. Interval vybírání popela jednou za 14 - 45 dní.
 

Automatické vybírání popela

Automatické vybírání popela

Automatické vybírání popela


Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Kovovýroba -  Svářecí technika -  Izolace střech -  Klimatizace - dodávka i montáž -  CNC obrábění -  Prodej a montáž žaluzií -   -   - Nářadí - 
dřevostavby