VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. - vodoinstalace, topení, vybavení koupelen

Brněnská 292, 664 42 Modřice, tel.: 547 243 491, mob.: 608 470 370, e-mail: vitmakovsky@vitmakovsky.cz

Nabízené produkty
Služby
 Kontakt                                  

Brněnská 292, 664 42 Modřice

      tel.: 515 537 131
     fax: 515 537 132 


         
Provozní doba:
    Po-Pá: 7 - 15,30 hod
.
vitmakovsky@vitmakovsky.cz

 

 

Povinné doklady k podání žádosti o kotlíkové dotace

Žádost o poskytnutí dotace – každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o kotlíkové dotace. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle výzev kotlíkové dotace jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Základní vzor žádosti ke stažení

Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o kotlíkové dotace budou patřit:
 
 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkově dodané energie nebo celkově primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla. (povinnou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy „C“ anebo vyšší). Vzor průkazu energetické náročnosti ke stažení

PENB lze nahradit Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo Žádostí z programu Nova zelena úsporámprokazující realizaci (v případě žádosti i budoucí) opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. (Povinnou přílohou pouze pokud nebude doložen průkaz energetické náročnosti – viz výše nebo pokud nebude realizováno „mikro“ energetické opatření.)

Fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je) napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech. Vzorová fotodokumentace ke stažení

Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) kotle (doporučujeme nafotit jak samotný odpojený kotel, tak místo (kotelnu), kde byl tento kotel umístěn, bez tohoto kotle – bude později upřesněno ze strany MŽP). Tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci). Vzorová fotodokumentace ke stažení

Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso (tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci).

Fotodokumentace úspěšně provedených tzv. „mikro“ energetického opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, (např. fotodokumentace zateplení před jeho zakrytím a po zakrytí a také z průběhu prováděných prací, fotografie rodinného domu se starými a novými okny a také z průběhu prováděných prací, apod.), je-li to relevantní. (tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci)

Současně bude nezbytné prokázat likvidaci vyměňovaného kotle na pevná paliva doložením Potvrzení o likvidaci starého kotle. Doklad o ekologické likvidaci může potvrdit výkupna kovů či sběrný dvůr. Formulář Potvrzení o likvidaci starého kotle bude uveřejněn ihned po schválení jeho podoby ze strany Ministerstva životního prostředí.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více, s čerpáním kotlíkové dotace. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.Písemný souhlas spoluvlastníků domu ke stažení a Písemný souhlas spoluvlastníků bytové jednotky

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů. Písemný souhlas druhého z manželů ke stažení

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází, pro kotlíkové dotace. Písemný souhlas druhého vlastníka pozemku

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory v rámci kotlíkové dotace.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: CNC obrábění -  Prodej a montáž žaluzií -  Kovovýroba -  Svářecí technika -  Izolace střech -  Klimatizace - dodávka i montáž -   -   - Nářadí - 
dřevostavby